ต้นแบบของผม

posted on 19 Oct 2009 20:04 by tsarayut2008

ตลอดระยะเวลาที่ได้เป็นลูกเขยของคุณพ่อแถมศักดิ์  คุณพ่อเป็นต้นแบบคุณพ่อของลูก ๆ  และคุณปู่คุณตา ของหลาน ๆ  ที่ได้ให้ความรัก ความอบอุ่น ความเมตตาแก่ลูกหลานเป็นอย่างมาก ลูก ๆ หลาน ๆ จะรู้สึกอบอุ่นและมีความสุขเสมอเมื่ออยู่กับคุณพ่อ ผมได้เห็นภาพที่ประทับใจ ตั้งแต่แรกที่มาเป็นลูกเขย     ลูก ๆ (น้องจิ๊บ น้องกี้ น้องหนู) จะมานอนหนุนตักคุณพ่อ    ยังคิดในใจว่า คุณพ่อจะรู้สึกหนักหรือไม่ 

 

ผมเห็นคุณพ่อให้ความรัก ความเมตตา ความอ่อนโยน แก่ลูก ๆ เสมอ   แถมคุณพ่อยังทำอาหารอร่อย ๆ ให้ลูกหลานทานบ่อย ๆ  ไม่เคยบ่นเวลาหลาน ๆ ดื้อ  จะพาหลาน ๆ ไปเดินเล่น  "หลานต้นรัก"มักจะอ้อนให้คุณตาพาเดินเล่น ชวนคุณตาพูดคุย 

 

คุณพ่อทำให้เห็นความสำคัญของการสร้างรากฐานครอบครัว  การหล่อหลอมเลี้ยงดูลูกหลานให้เติบโตเป็นคนจิตใจดี มีน้ำใจดี มีความสุภาพ ให้เกียรติต่อผู้อื่น เพื่อให้ลูกหลานเติบโตเป็นคนดีของสังคม  ภาพและความรู้สึกเหล่านี้ ลูกเขยคนนี้ได้เห็นแล้วมีความประทับใจต่อคุณพ่อ ทำให้มีความตั้งใจจะเป็นพ่อที่ดีแก่ลูก ๆ เช่นเดียวกับคุณพ่อแถมศักดิ์  แม้ว่าผมจะไม่สามารถตามแบบอย่างคุณพ่อได้ทั้งหมด แต่ขอทำตามแบบอย่างได้บางส่วน ผมก็ภาคภูมิใจแล้ว

            พ่อไม่ต้องเป็นห่วงลูกหลานนะครับ   คุณพ่อหลับให้สบาย  ผมจะนำครอบครัวให้เป็นครอบครัวตามแบบอย่างที่คุณพ่อได้ทำไว้ครับ

 

"ลูกเขย"